Rekrutacja i Szkolenia

Co oferuję?

Zapewniam firmom wsparcie w zakresie projektowania i realizacji działań służących zatrudnianiu nowych pracowników. W tym zakresie oferuję:

1. Kompleksową realizację procesu rekrutacji i selekcji pracowników
 • Stworzenie strategii poszukiwania kandydatów odpowiadającej na Państwa potrzeby
 • Stworzenie opisu stanowiska pracy i profilu kompetencyjnego kandydata 
 • Opracowanie metod weryfikacji kompetencji kandydatów
 • Identyfikowanie dróg dotarcia do potencjalnych kandydatów 
 • Doradztwo w zakresie metod oceny kompetencji
 • Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
 • Weryfikacja referencji
 • Wsparcie managerów w wyborze kandydatów
 • Udzielanie informacji zwrotnych kandydatom
 • Kontakt z kandydatami i godne reprezentowanie Państwa firmy podczas realizacji procesu

2. Szkolenie z zakresu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i weryfikacji kompetencji kandydatów

Projektując, a następnie prowadząc szkolenia koncentruję się na tym, aby było one dopasowane do Państwa potrzeb i specyfiki. W zakresie rekrutacji i selekcji uczę m.in:
 • Jak stworzyć ogłoszenie, które zachęci właściwe osoby do wysłania swoich dokumentów aplikacyjnych?
 • Jak przeprowadzać selekcję wstępną?
 • W jaki sposób prowadzić rozmowy telefoniczne z potencjalnymi kandydatami?
 • Jak przygotować się do spotkania?
 • O co pytać kandydatów w trakcie spotkania?
 • Jak zainteresować najlepszych kandydatów?
 • Co powiedzieć osobom, które nie spełniają oczekiwań?
 • Jak ocenić umiejętności kandydatów?
 • Jak poradzić sobie z „trudnymi” kandydatami?
 • Czego unikać na spotkaniach?
 • Jak prowadzić spotkanie w duecie?
 • Co należy brać pod uwagę podejmując decyzję?
 • Co powinno zadziać się po spotkaniu?
3. Budowanie standardów rekrutacji

Stworzenie standardów i procedur w procesie rekrutacji i selekcji pomaga ujednolicić sposób poszukiwania i zatrudniania pracowników w firmie. Poprzez wystandaryzowanie procesu rekrutacji firma zyskuje  pewność, że wszystkie osoby zaangażowane w proces działają według tych samych zasad i narzędzi oraz, że każda osoba zaangażowana w proces pełni w nim określoną rolę i ma jasno zdefiniowane cele do zrealizowania.

Standardy są ścieżką, która wskazuje kierunek działania rozpoczynający się z chwilą zaistnienia potrzeby rekrutacyjnej, a kończąc na zatrudnieniu i wdrożeniu pracownika w obowiązki.

Dzięki standaryzacji firma staje się wolna od osobistych preferencji, upodobań oraz umiejętności poszczególnych osób zajmujących się rekrutacją. Nadanie temu procesowi ram pozwala również na poddanie tych działań kontroli, a także ocenie.

W tym zakresie swoje działania rozpoczynam od ustalenia stanu obecnego w firmie, a następnie wypracowanie rozwiązań, które będą dla niej najefektywniejsze.
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl